داریختیم....

بو پسته اینده یازیرام که آینده ده بیر زمان اوز امیز ( خونه پدری ) گولومه توشسه یادیما توشه که بیر زمان نقدر اوز اویمه قتما تلسیر دیم..بیسیز نه وار؟ به داریخمیشام..نقدر گولوم ایستیر ده اینده منده اوز اویمده اولیدیم... اما هلم امکان یوخده..گولوم ایستیرده اینده کوجامین یاندا اولدیم... ناراحت به داریخمیشام الله.. گت " گل دن ده یورولموشامممم.... ای الله ..نه دییم؟؟ سن بیلن یاجی ده سنن ده بیر شیه زورنان ایستماخ یاخجی دره.. سن بیلن یاخجی ده داااااااااا......افسوس

/ 0 نظر / 7 بازدید