بعد جورم دلم هوای مسافرت کرده   مخصوصا که دیگه هوا کم کم داره بهاری میشه  ولی خوب فعلا امکان رفتن به مسافرت و نداریم اما خداییش دلم هوای دریای شمال و مرده یا دریای خلیخ فارس و .... که اون یه چیز دیگس 

spring

/ 0 نظر / 7 بازدید