;\

امروز زیاد سرحال نیستم...حال و وحصوله حسابی ندارم....دلم بازم گرفته اخ که چقدررررررررررر هوای سفر کرده دلم برم مسافرت تو این سرما به به...بریم بگردیم از ماشین که پیاده شدی یخ بزنی و بدو بدو بری ماشین و یه چای گرم عطر دار بنوشی... بعد بری بالای یه کوه روبه روت یه منظره زیبای پاییزی باشه... دلم گرفته هوس سفر کردممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم بد جور دور از این همه هیا هوی بی خودددددددددددددددددد  

/ 0 نظر / 5 بازدید