همسرم

هفته پیش با علی رفتیم دکتر و عکس رادیولوژی رو هم بردیم یکی از انگشتاش جوش خورده بود و از عکس میشد فهمید اما اون یکی عکس به نظرم زیاد جالب نیومد با علی فرداش رفتیم دکتر خیلی اضطراب داشتم می ترسیدم نکنه دکتر بگه بازم تو گچ بمونه دستت. اخه علی بد جور به خودش وعده داده بود که دستشو باز می کنه دکتر.رفتیم دکتر و خدا رو شکرررررررررررررررررر همه چی رو به راه شده و مشکل خاصی نبود و دکتر گفت هفته بعدی گچ دستت رو باز می کنیم خیلی خوشحال بودیم...از خدا ممنونم خدا کوجالی جونم رو واسم نگه دارههههههههههههه قلب

/ 0 نظر / 4 بازدید