با دادشم یه سال اختلاف سنی داریم..اون یه سال از من بزرگتره..مامانم میگه بچه که بودین داداشت خیلی شر وشور بود امابر عکس تو آروم..انقدر آروم که نمی تونستی از خودت دفاع کنی و داداشت تو رو اذیت  میکرد از دست داداشم مامان میگفت میذاشتمت تو قفسه کمد که دستش به تو نرسه..مامانم میگه خیلی آروم وساکت بودی و اصلا اذیتم نکردی..مامان میگه اصلا نفهمیدم کی بزرگ شدی حساب کن بچه که بودم یه بار مریض شدم ..مامان میگه ساکت بودی و آرام نفهمیدم کی بزرگ شدی..شاید خدا هم نفهمید کی بزرگ شدم....

شاید اگر آروم نبودم خدا  هم میفهمید که بزرگ شدم.......

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
قاصدک

مطمئنید که ارومید؟؟؟ ببخشید ها ...... من که شک دارم والا...... مامانتون حتما باهاتون شوخی کردن... یا هم که الانتون با گذشته خیلی فرق داره .. والا من که آرومی از شما سراغ ندارم.....