بازم به خدا پناه میبرم اما این بار جز خودم کسی دیگه ای هم هست که به پناه خدا نیاز داره

این با ر تنها نه" دو نفری به خدا پناه میبریم...به خودم قول دادم نذارم کسی هیچ وقت آرامش رو از زندگیم بگیره "هیچ کس"...

دیروز هر دو عاجز بودیم واقعا دلم برای خودمون میسوخت کاش یه خونه داشتیم و میتونستیم زندگیمون رو شروع کنیم...

سر سفره عقدم دعا کردم مرد زندگیمو شرمنده نکنه....خدا جون یه سر پناه ازت میخوام ..میخوام تا اونو با آرامش تزیین کنم...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید