خاطره...

دیروز با علی شام رفتیم بیرون..دلم واسه کوجالیم تنگ شده بود...طفلی کوجالیم از شدت خستگی چشاش پف کرده بود اون روز داشتم فیلمای اولین مسافرتمونو نگاه میکردم میبینم چقدر علی بزرگ شده..تو این مدت مشکلات زندگی خیلی پختش کرده....خیلی دوسش دارم... همش براش برای موفقیتش برای غرور مردانش  دعا میکنم ...خجالت

/ 0 نظر / 3 بازدید