امروز حالم بهتره خودم هم نفهمیدم دردم چی بود که اونقدر دلم گرفته بود...کسی اینو باور نمیکنه حتی علی ولی واقعا ننمی دونم چه دردم بود

بهر حال امروز یکم بهترم...خنثی

بعضی وقتا میگم اگه وقعا علی رو نداشتم چقدررررررررررررررررر تنها بودم ؟

/ 0 نظر / 2 بازدید