در جستجوی کسی باش
Search for who calls you beautiful for the sake of yours beauties not for your attractions

تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای تو

who calls you back when you hang up on him

کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی

who will stay awake just to watch you sleep

کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

wait for the guy who kisses your forehead

در انتظار کسی باش که مایل باشد پیشانی تو را ببوسد[حمایتگر تو باشد]

who wants to show you off to world when you are in your sweats

کسی که مایل باشد حتی در زمانی که درساده ترین لباس هستی تورا به دنیا نشان دهد

who holds your hand in front of his friends

کسی که دست تو را در مقابل دوستانش در دست بگیرد

wait for the one who is constantly reminding you how much he cares about you and how lucky he is to have you

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد توبیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و

چه قدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

wait for the one who turns to his friends and says that's her

در انتظار کسی باش که زمانی که تو را می بیند به دوستانش بگوید اون خودشه

let love shower on to us for all the time
بگذارباران عشق ومحبت در تمام طول زندگی بر ما ببارد

/ 1 نظر / 2 بازدید

سلام وبلاگ با محتوا و با حالي داري اميدوارم تو کارت موفق باشي راستي من و چند نفر از دوستام يه سايت شبيه فيسبوک راه انداختيم البته نه تنها فيلتر نيست بلکه از مطالب غير اخلاقي هم در اون خبري نيست يه جمع صميمي هستيم که خوشحال ميشيم تو هم به جمع ما بپيوندي اگه دوست داشتي ميتوني با آدرس زير وارد بشي www.lahzehha.com منتظر حضور گرمت هستيم