کارت عروسی...

روز چهارشنبه بود که رفتیم کارت عروسی سفارش بدیم صاحب مغازه یه پیرمرد مومن بود مغازه پر بود از البوم وکارت های رنگارنگ..هر دو هنگ بودیم باور نمی کردم که دارم کارت عروسی سفارش میدیم..کارت عروسیی که "عروسش " من بودم .

پیرمرد یه دفتر داد گفت که متن عروسی رو انتخاب کنین..گیج بودیم نمی دونستیم این وصلت رو با چه متنی توصیف کنیم میدونستم علی هم داره به این فکر میکنه بالاخره این شد متن کارت عروسی

"به نام آنکه هستی رو آفرید"

"خدایا به هر کس که دوست داری بیاموز عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر کس که دوست میداری بیاموز دوست داشتن از عشق هم بهتر است"

/ 1 نظر / 6 بازدید
مستر.زیرو

خوشحالم