شب های قدر

شب های قدر امسال هم تموم شد ..امیدوارم خدای مهربون گناه هامون رو بخشیده باشه..منم تو این شب ها واسه زندگیمون واسه رونق کار علی دعا کردم.دعا کردم خدا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچه هاش نکنه..دعا کردم خدا به روزی که کسب می کنیم برکت بده ...برکت تو زندگی خیای مهمه من از خدا فقط و فقط واسه روزی که داریم برکت خواستم...بعد تز خدا خواستم یه جوری کمک کنه تا بتونیم تو تبریز یه خونه بخریم..... خدا خدای معجزه هاست... خدای من امیدم به توست...امیدم به قبولیه دعاهامه....دوست دارم خدای من و از تو ممنونم..برای داشته هام و نداشته هام....کمک کن داشته ها مو قدر بدونم و نداشته هامو حکمت چون که تو خدای داشته هایی و نداشته ای در تو نیست پس اگر چیزی وجود ندارد حکت توست....

/ 0 نظر / 7 بازدید