غدیر

امروز عیده..عید غدیر چه عیدی زیباتر از غدیر درسته که رومون از مولامون سیاهه و نگهبان خوبی واسه دینمون نیودیم اما جمال علی و محمد رو شکر

این اولین عید غدیر من وعلی بود و از خدا به خاطر وجود علی تو زندگیم ممنونم مژه

تو اول زندگیم از مولام علی کمک گرفتم  و به خدا و حضرت رسول توکل کردم امیدوارم خدا جون به حرمت همین عید عزیز به همه جونا تو زندگیشون کمک کنه

دوست  دارررررررررررررررررررم خدا جونم بغل

/ 0 نظر / 6 بازدید