دل نگرانی

تو شرکت نشسته بودم دوست صمیمیم شیرین زنگ زد گفت یک ماهه حاملم خیلی خوشحال شدم میترسیدم نکنه یه وقت مشکلی از این بابت براش پیش بیاد آخه اون بنیش ضعیف بود خوش بختانه بخیر گذشت ان شا.. بچشو صحیح و سالم بدنیا میاره بعد گفت آپارتمان هم خریدیم اونم خوشحالم کرد اما واسه خودم دلم گرفت کاش ما هم میتونستیم خونه بگیریم یعنی میتونیم؟؟؟ وای که چقدر دلم اینو میخواد ..

دلم میخواد برم سر خونه زندگیه خودم ناراحت وای فکر کن ما هم یه آپارتمان داشته باشیم و خودمون باشیم و خودمون..

ای خدا تا حالا هر چی ازت خواستم به من دادی این آژارتمان رو هم به ما برسون.....

التماست میکنم ناراحت

/ 0 نظر / 2 بازدید