91

سلام .این آخرین پست من در این ساله..نمی دونم چرا ولی آدم وقتی میشنوه که دیگه سال داره توم می شه دلشوره عججیبی می گیره..امسال هم تمو شد با همه سختی ها و دشواریها روزهای خوب و روزهایی بد... شاید تمام این سال رو به انتظار رفتن به خونمون گزروندم و با ژایان سال این آرزو و انتظار هم تموم شد  وما 11 روز مانهده به پایان سال زندگی مون رو شروع کردیم..زندگی همینه..شروع هر انتظار با پایان انتظار دیگر..سال 91 سال خوبی برای من بود از خدا برای همه چیز در زندگی ممنونم...

/ 0 نظر / 13 بازدید