دارم حس میکنم بیتو چقد خالی شده دنیام
یه لحظه جای من باشو ببین بیتو چقدر تنهام
نگو قسمت همین بوده نگو تقصیر تقدیره
چرا اون لحظه های خوب داره از یاد تو میره
سکوت من یه فریاده واسه قلبی که خاموشی
تو این دل خستگی یادت هنوز با من هم آغوشه

/ 0 نظر / 5 بازدید