با تمام وجود گناه کردم و در تکرار آن اصرار!

 اما!

 نه نعمتش را از ما گرفت، نه گناهان ما را فاش کرد!

 اگر اطاعتش را کنیم چه می کند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید