;/

دلم می خواد از خاطرات خوش زندگیم اینجا بنویسیم و هر باری که می ام اینجا برای نوشتن دلم از شادی پر باشه اما نمی دونم اینجاچی داره که هر وقت دلم میگیره یاد اینجا می افتم شاید این وبلاگم تنها کسی باشه که بی غرض حرفامو میشنوه !

دیشب با علی حسابی دعوام شد...هر چند الان که عمیقافکر میکنم میبینم کاملا بچگانه بود خوب که فکر می کنم میبینم هر دو اونقدر همو دوست داریم که بعضی وقتا داره به جنون میکشه اما.. نمی دونم چرااااااا یه ترسی در هر دوی ما هست ترسه از دست دادن همدیگره شاید علی به خاطر این که میبینه تحمل من واسه مشکلات کمه این فکر رومیکنه؟؟

اما یه چیزی که هست خوشبختانه زود با هم اشتی میکنیم

دوسش دارم.همین مژه

/ 0 نظر / 7 بازدید