محرم این سال هم از راه رسید......

حرفای زیادی برای محرم امسال دارم اما از به زبون آوردنش عاجزم........

فقط میگم " یا حسیییییییییییییییییییین "

 

/ 0 نظر / 2 بازدید