1 تصمیم

میخوام تو زندگی قوی باشم...تا حالا من.من نگفتم چون همشه ترسیدم اما واقعا مثلا میخواد چی بشه؟ من گفتن بعنی قوی شدن دیگه منم میخوام بگم من....

دیگه تصمیم گرفتم قوی بشم.....دیگه از هیچ کس هیچ انتظاری ندارم...........

از هیچ کس......................................................... هیچ کس.................................

گریه

/ 0 نظر / 2 بازدید