خدای من “بهشتی ” دارد، نزدیک، زیبا، بزرگ

 و به گمانم “دوزخی ” دارد، کوچک، بعید

و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را

گاهی به بهانه یک دعا . . .

/ 0 نظر / 7 بازدید