دیروز به من گفت این اواخر تنها بودم

اون لحظه بود که فهمیدم علی هم مثل من طعم تنهایی رو چشیده

به هم قول دادیم هیچ وقت هم دیگر رو تنها نذاریم

هر دو معتقدیم این حکمت خداست

 

/ 0 نظر / 2 بازدید