خانه...

دیروز علی بهم گفت یه خودکار کاغذ بیار برام تا بگم میخوام مدل خون رو چطور درست کنم گفتم خودت زحمتت و بکش و از کشوی میز تحریرم سر رسیدم بردار فکر کنم همون جا یه خودکار هم پیدا شه...دست ر قضا علی همون خودکاری را ژیدا کرد که داداش بهم داده بود...داشت طرح خونمون رو با اون میکشید خونه من و علی لبخند ببین کار خدا رو کی میدونست یه روز با اون خودکار که داداش بهم داده بود یه روزی نقشه خونمون رو بکشیم؟

علی خیلی ذوق میکنه که میریم طبقه پایین خونشون...دوست  دارم یه خونه آروم داشته باشیم...خوشبخت و آروم زندگی کنیم..روزی مقدارش مهم نیست اما خدا به روزیمون برکت بده

 

امروز علی میره قم از طرف کارخونه سپردم یه مبلغی بندازه تو حرم خانم معصومه به نیت اینکه ان... کاراون جور شه

توکل به خدا ...لبخند


/ 0 نظر / 5 بازدید