یه قلب بزرگ

یه چند هفته ای بود که علی خیلی سرگرم کارش بود و این مدت کمتر فرصت کردیم به مادر شوهر سر بزنیم تو این مدت من فقط یکبار فرصت کردم بهشون تلفن کنم واقعیتش تو شرکت فرصت نمی کنم زنگ بزنم و خونه هم که میرم مثل جسد می مونم خمیازه خلاصه جمعه عصر که علی باز سرکار بود هی زنگ زدم بهش و گفتم زودتر بیا که یه سر به مامانش اینا بزنیم آمادگیشو داشتم که یه چیزی بشنم البته از نوع گله کردن خونشون که رفتیم مامانش گفت خیلییییی کیمیا شدی از این به بعد اسمتو میزاریم کیمیا ابرو که باز من طبق معمول عکس العملم یه لبخندبود و بس خنثی

بعد علی برام یه شامپو خریده بود یکی هم واسه خواهر شوهری.خواهر شوهرم و دوست داشتم و همیشه یه حسابه خاصی روش باز کرده بودم اما اون روز یه کاری کرد که دیگه تصمیم گرفتم فاصله ها رو باهاش بزارم شامپویی که علی واسم خریده بود و با بهانه اینکه این شامپو واسه مو های رتگ شده است  واین جور چیزا از جلوم برداشت و قوم و گورش کرد انقدر کارشون تابلو بود که علی هم ناراحت شد و متوجه شد که من هم چقدر ناراحت شدم..واقعا که.... شب که برگشتیم علی انتظار داشت از خانوادش گله کنم اما من با اینکه ناراحت بودم اصلا چیزی نگفتم ناراحتدل شکسته همش به این فکر می کردم واقعا اینا چی فکر کردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عصبانی اما از یه طرف چون علی هم متوجه موضوع بود دیگه نمی خواستم اونم ناراحت کنم شب باز اصرار کرد چرا ناراحتی مثل اینکه اصرار داشت بگم چی شده...بهش گفتم یه چیزی می گم فقط گوش کن جوابی ازت نمی خوام" از این به بعد هر چی خریدی واسم یواشکی بیار بده به خودم" افسوس

تو دلم گفتم بعضی ها لایق رو راست بودن و ندارن قهر اونم گفت  "حتما به خاطر شامپو می گی... دیگه مطمن شدم که علت ناراحتیمو می دونه واسه همین گفتم علی کلی می گم..اونم دیگه چیزی نگفت.." شب خیلی ناراحت بودم یاد یه حرفی افتادم " گفت باید صبور باشی " نگران  اما این بار از خدااااااااااااا یه قلب بزرررررررررررررگ واسه بخشش دیگران خواستم...اون شب اونا دلمو شکوندن احساس خریت کردم که چراااا از حقم دفاع نکردم چراااااااااااا سر علی داد نزدم....چراااااااااا رک نگفتم مادر و خواهرت ندید بدیدن...چرااااااا نگفتم همین فرداااااااااااا 5 تا از اون شامپو می خرم می دم بهشون که بینن اون قدر داررررررررم که.... گریهعصبانیاما به خاطر علی کنار اومدم و باز احترامشون رو نگه داشتم...اما سوال اینجاست تا کی و کجا باید به خاطر احترام و واسه اینکه حرمت نشکنه باید چیزی نگم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به خاطر همین این بار که باز همچین موردی پیش اومد رک به علی بگم موضوع رو .....

/ 0 نظر / 3 بازدید