چه خبر از خودم؟؟

چند روزیه تو شرکت سرم شلوغه فرصت نمی کنم به اینجا سر بزنم...خوب چه خبرا؟ از دنیا چه خبر؟ از روزگار؟؟

محرم هم که رسید عجب محرمی بود محرم سال پیش....شب تاسوعا یادم نمی ره..شبی که تا صبح دعای زیارت عاشورا خوندم و گریه کردم....

بعضی وقتا فکر میکنم چقدر سرم مشغول دنیا شده..مشغول زندگی شده...خیلی روزا دارن به سرعت طی میشن انقدر زود که خیلی وقتا روزای هفته رو قاتی میکنم.......

راستی ان شا..اگه قسمت بشه و قسمت بشه دارم بانی یه کار خیر میشم یکی از دخترای شرکت داره ازدواج میکنه امیدوارم خوشبخت بشه

/ 0 نظر / 5 بازدید