خیلی دلتنگم ناراحت

دلم میخواد یه لحظه پرواز کنم.....

اون وقت می تونستم.....

ای  خدا........

/ 2 نظر / 2 بازدید
باران

ای شب زده پرواز کن بال و پر پرواز رو با عشق فردا باز کن چیزی نمونده تا سحر ای شب زده پرواز کن[گل] ای شب زده پرواز کن لذت ببر از زندگی حتی اگر بازنده‌ای عاشق بمون تا زنده‌ای با عشق تو پاینده‌ای لذت ببر از نور عشق گرمای خورشیدُ بچش بر پیکر ثانیه‌ها تصویری از رویا بکش همت کنی فردای تو همرنگ رویای توا ِه رویای تو مثل خودت غرق تمنای توا ِه چشم امید آرزو بر همت بالای توس امروز هم کاری بکن، این قدرت رویای توس بر ناامیدی خط بکش شب گریه رو از سر نگیر بیرون بیا از این قفس بیرون بیا در خود اسیر بال و پر پرواز رو با عشق فردا باز کن چیزی نمونده تا سحر ای شب زده پرواز کن

قاصدك

...............