زندگی بازی عجیبی داره و خدا حکمت های عجیبتر...عجیب تر از آنکه بتوان توصیف کرد و نوشت...شنیده بودم زمان بندی خدا نقصی نداره اما ما بنده ها تا چیزی رو تجربه نکنیم باور نمی کنیم...فقط یک کلام میگم..."" خدایا حکمتت رو شکر""


 

/ 0 نظر / 2 بازدید