توقف

اگه بشه یه لحظه زمان متوقف بشه چی کار میکردین؟؟

من اون لحظه بلند خیلی بلند با هر چی تو توانم بود داد می زدم ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کجایی؟؟؟

گاهی فکر می کنم صدام به خدا نمی رسه دنیا خیلی شلوغ شده وصدامو نمی شنوه .کاش میشد دنیا متوقف میشد فقط من بودم خدا ...خودم و خودش....

تا ازش از روزگار  میگفتم...تا ازش از عشقم میگفتم..عشقم به زندگیم ...عشقم به همسرم... عشقم به آرزوهام.....از بی عدالتی ها.... از همه چی از همه کس.............

 

چرا این همه دنیا شلوغ شده؟؟؟؟ چرا صدا به صدا نمی رسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ آخ

/ 0 نظر / 2 بازدید