کی میدونه نزدیکترین مکان به خدا  تو این کره  خاکی کجاست؟

میخوام بار سفر ببندم...همین صبح راه بیوفتم وبرم....

هی برم برم برم.....تا برسم به همون نزدیکترین نقطه به خدا...

راستی اون موقع به خدا چی میگم؟؟ از کجا شروع میکردم به گفتن....

سجده می کردم وگریه میکردم...فقط یه سوال می پرسم "رزوای دلتنگیم واست کجا بودی خدای من...؟؟"

کی میدونه نزدیکترین نقطه زمین که به خدا نزدیکه کجاست؟؟؟؟؟

........

/ 0 نظر / 4 بازدید