;)

علی جان الان که دارم اینو مینویسم تو تو راه کرمانشاه و همدانی...داری تو جاده های سرد زمستان این ور و اون ور میری کارت یه جوره که مدام مجبوری به ماموریت بری.. اما من از این فاصله ها گله ای ندارم وقتی به هت زنگ می زنم و تو صدات امید موج می زنه این منو دلگرم می کنه.. می دونم خیلیی سختی ها روداری تحمل می کنی اینا همش به خاطره منه به خاطر زندگیمونه..می دونی چیه علی نمی دونم چرا اما هر چی رو که خیلی دوسش دارم و خدا خیلی به سختی به من می ده با همه مهربونیشووشاید به قول تو واسه اینکه بیشتر قدرشو بدنم..قدر تو رو هم می دونم...قدر تمام سختی هایی که داری می کشی... اینو اینجا مینویسم که هیچ وقت یادم نره به وقتش تو هم خیلی تلاش کردی.... دوست دارم عزیم از خدا می خوام هیچ وقت شرمنده اهل و عیالت نباشی... تو این سرما به خدا می سپارمت کوجالی جونم...زود بیااااااااااااااااااااااااااا..منتظرم فرشته

/ 0 نظر / 5 بازدید