:(

الان مستخدم شرکت اومد گفت منو حلال کنین.. برگه تسویه ام رو دادن گفتن برو... خیلی ناراحت شدم دلم سوخت خدا باعث و بانیشو لعنت کنن 

گریهگریه............

/ 0 نظر / 2 بازدید