میبینم که داداش دیگه وب لاگت رو نمی نویسی...داری آبجی رو تنبیه میکنی نه؟

ی خوای آبجی از حالت بی خبر باشه...اما بدون من هنوز به یاد داداشم هستم لااقل این رو فراموش نکن

 

/ 0 نظر / 2 بازدید