سفر کوجالی....

بعد از سفر دیروز سرعین امروز قرارش ده کوجالی از طرف شرکت بره همدان خوب این از یه لحاظ خوبه از یه لحاظم به خاطر اینکه خیلی وقت بود ماموریت نرفته بود من از عادت در اومدم  ولی خوب چه میشه کرد از یه لحاظم بد نشد منم می رم خونه عالی جون که تنها نباشن  فکر می کنم امروز دیگه مادر شوهری حسابی کفری بشه  خیلی دلم می خواد بدونم تا کی می تونه نقش مادر شوهر های خوب رو بازی کنه  .به قول پسر عموی علی آرش : والااااااااااااااااااااااااااا 

/ 0 نظر / 13 بازدید