زلزله

یه مدته این زلزله ها خیلی داغون کرده شبا خیلی میترسم دیشب باز یه تکونی داد..

حکمت خدا رو  شکر نمی دونم قراره چی بر سرمون بیاد..همش فکر میکنم زیر پام دار میلرزه..از این میترسم آرزو به دل بمیرم..همش به علی میگم زود خونتون رو درست کن زود بریم به خونمون دیگه.. همه از فعال شدن گسل تبریز میترسن

خدا جون رحم کن....هر چند گناه ما بنده ها....

ناراحت

/ 0 نظر / 2 بازدید