دیروز شب خواب هایی بدی دیدم...خیلی بد...شب با گریه از خواب پریدم ناراحت

ای خدا خودت کمکم کن...چرا هر چی ازت می خوام این همه سخت بهم می دی و وتی می دی یه جای کارش بازم لنگه....

برای کار علی خیلی غصه می خورم.... می گه ما شین رو بفروشیم...کاش می  شد یه جا استخدام بشه...خیلی زجر می کشممممممممممممممممم خدا............... خیلیییییییی

 

گریه...

/ 0 نظر / 2 بازدید