تو اتاقم نشستم...تنهام..حس میکنم زانو هام دارن می لرزن.... بغض دارم..بغضی که با گریه هم تموم نمیشه..از خودم می پرسم دختر چه ته؟؟؟اما جوابی ندارم..اشکام همین جور دارن میریزن...دلم میخواد کسی بود تا میتونست آ رومم کنه...اما کسی نیست...به خودم می گم کاش یکی از آینده بیاد...بگه من  می دونم "تو خوشبخت ترین " میشی....خوشبخت ترین...می دونم..همه از این دنیا خوشبختی می خوان اما نیاز من به اون یه چیز دیگه است که شاید با هیچ کلمه ای توصیف نشه....

بابا بالا سرمه..داره نصیحت میکنه؟...نمیشنوم...فقط دارم مینویسم...خدا؟ تو رو با کدوم دعا بخونم؟؟با چه اسمی صدات کنم؟؟؟ چی بگم؟؟؟ واقعا صدام برات آشنا نیست؟؟؟ بعد این همه دعا؟؟ این همه خدا خدا ..کردن؟؟؟ هیم؟؟؟


پس کجایی که جوابه پریا تو نمیدی؟؟.....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید