بهمن ماه

این اولین پست این ماهم هست...کوجالی بد جورمشغول کاراشه..خوشحالم به قول بابام علی عاشق کار کردنه ..منم سعی مب کنم زیاد به پر و بالش نپیچم چشمک هر چند یعضی وقتا بد عنق میشم..همش سر نمازم دعاش می کنم که تو کاراش موفق باشه..خدا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچش نکنه بد زمونی شده والا... ان شائ..اگه خدا قسمت کنه  از ماه بعد هم اماده میشیم بریم خونه خودمون...دیروز تو یه برنامه تلوزیونی گزارشگر از همه می پرسید بزرگترین عهدی که با خودتون بستیم چیه؟؟؟ راستش تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم هیپنوتیزم اما فکر می کنم پیدا کردن جواب سوال زیاد سخت نباشه...بزرگترین عهد من عهد یه زندگی با شوهرمه... امیدوارم خدا ما رو کمک کنه ..دوست داررررررررم خدا جونم بیشتر از همه چی ....اول تو رو دوست داررررررررررم می دونستی خدا جووووووووون ؟؟؟ بغل

 

/ 0 نظر / 2 بازدید