آرامش عجیبی پیدا کردم..حس میکنم روحم آروم شده چقدر این آواخر آشفته بودم

از اینکه خدا من و این همه دوست داره خوشحالم چطور میتونم شکر این و بجا بیارم


/ 0 نظر / 2 بازدید