91/9/25

تقریبا یه پنج-شش روزی می شه که دست علی رو از گچ باز کردیم اون روز رو یادم نمی ره وقتی دستشو دیدم ناراحت شدیییییییید ورم داره دستش طفلی کوجالی جونم معلومه خیلی تو این مدت سختش بوده چقدر خوشحال بود وقتی بعد دوماه داشت دستشو زیر آب میشستخیال باطل اما اون روز روزعجیبی بود وقتی داشتیم تو ماشین برمی گشتیم چقدررررر تو چشماش غم بود..چقدررررررررررررررررررر دلتنگ کارش بود آخه دکتر گفته بود تا یه ماه نباید دستت رو به فشار بندازی و کارای سخت انجام بدی این در شرایطی بود که علی مجبور بود تا آخر ایم ماه کارشو شروع کنه ناراحت هر دو ناراحت بودیم هر چند من سعی کردم دلداریش بدم که زیاد غصه کارشو نخوره اما عملا می دونستم نگران کارشه....

اینا امتحانه امتحان روزگار برای من و علی به خاطر این که معلوم شه چقدرررررررررر برای هم پشت و پناهیم واسه همییییییییییییییییییییین می خوام یاد بگیرم قوی باشم چیزی که تا حالا یاد نگرفتم اما این وسط یه چیزی داره کاره خراب می کنه اشکای لامصب من  که خیلی وقتا پیش علی ریختم خدای من کمکم کن یه  زن قوی واسه همسرم باشم فرشته

/ 0 نظر / 2 بازدید