خواندمت پاسخم گفتی

از تو خواستم عطایم کردی

به سوی تو آمدم آغوش رحمت گشودی

به تو تکیه کردم نجاتم دادی

به تو پناه آوردم حمایتم کردی

خدایا!

از خیمه گاه رحمتت بیرونمان نکن

از آستان پهرت نومیدم مساز

آرزوها و انتظارهایمان را به حرمان مکشان

از درگاه خویشت ما را مران

ای خدای مهربان!

بر من روزی حلالت را وسعت بخش و جسم و دینم را سلامت بدارو

خوف و وحشتم را به آرامش و انست مبدل کن و از آتش جهنم رهایم ساز.

خدای من!

تو چقدر به من نزدیکی با این همه فاصله ای که من از تو گرفته ام.

تو این قدر دلسوز منی ! خدا!

تو کی نبودی که بودنت دلیل بخواهد؟

تو کی غایب بودی که حضورت نشانه بخواهد؟

تو کی پنهان بوده ای که ظهورت محتاج آیه باشد؟

کور باد آن چشمی که تو را ناظر خویش نبیند....

کور باد نگاهی که دیده بانی نگاه  تو را در نیابد ....

بسته باد پنجره ای که رو به آفتاب ظهور تو گشوده نشود.....

و زیان کار باد سودای بنده ای که عشق تو نصیب ندارد.

خدای من !

مرا از سیطره ذلت بار نفس نجات ده و پیش از آن که خاک گوربراندامم نشیند از شک و شرک رهایی ام بخش......

خدای من ! چگونه نومید باشم در حالی که تو امید منی !

چگونه سستی بگیرم در حالی که تو تکیه گاه منی!

اگر آن چه من از تو خواسته ام، عنایت فرمایی محرومیت از غیر از آن زیان ندارد و اگر عطا نکنی ، هر چه عطا جز آن منفعت ندارد .

یا رب ! یا رب ! یار

/ 0 نظر / 2 بازدید