کم کم داریم به آخرین روزای سال نزدیک  می شیم...سال ٨٩سالی بود که ا عمر دارم فراموش نمی کنم چیزای تو این سال از دست دادم و اشک ریختم که ارزش یه  قطره اشک رو هم نداشت افسوس اینکه اون موقع نفهمیدم ...تو این سال روزای سختی گذروندم روزهای سخت تنهایی حالا میفهمم که اگه اون روزا نبود شکر این روزها رو به جا نمی آوردم

همیشه از آینده نگران بودم و میترسیدم اما غافل بودم از اینکه خدای من مهربو تر از این حرفاست زیاد شنیده بودم...اما تا خود آدم حس نکنه که درک نمی کنه اما من هم مهربونیشو حس کردم...

از داداشم ممنونم که منو تو  روزای سخت تنها نذاشت....

خدا ممنون از اینکه دیگه رد پا هام تنها نیست و یک هم قدم با خودم دارم....

/ 1 نظر / 2 بازدید
سعید

سال خوبی داشته باشید