آمادگی

سلوم..من اومدم....

دیروز مبل هام رو آوردن...لبخند خوشحالم...کم کم داریم آماده میشیم.. مبلام خوشگله..مادر شوهری و این خواهر شوهری هم معلومه خوششون اومده بود..یول علی هم همینطور..خیلی خوشگل شده انصافا..دیروز هم عموی علی زنگ زد که لوستر خونمون رو میخرن.. از خدا ممنونم ..از پدر ومادرم...خدا جون شکرت

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید