good news

امروز صبح از شرکت به پریزاد زنگ زدم تا ازش خبری گرفته باشم خیلی وقت بود ازش خبری نبود بعد از سلام و احوال پرسی خبر دار شدم خاننننننننننننننننم ازدواج کرده خیلــــــــــــــى خوشحال شدم م م م م م م م م م خدا رو شگر به آرزوش رسید اون همیشه از خدا کسی رو خواسته بود که دوسش داشته باشه امیدوارم آقا سعید آرزوهای های این پری زاد ما رو برآمرده کرده باشه..جمله پریزاد تو تلفن تو گوشم پیچیدگفت پری حالا نوبت ماست که به زندگی بخندیم.... این جمله منو یاد روزهای گذشته مون انداخت ....ای خدا " حالا نوبت ماست که به زندگی بخندیم " ........خبر ازدواج پری رو به دوستم شیرین هم دادم اونم خوشحال شد برای پریزاد بهترین آرزوها رو دارررررررررررررررررررم .....

/ 0 نظر / 5 بازدید