امانت آدم

 خدا، انسان وعشق،

این است "امانتی" که بر دوش آدم، سنگینی می کند

واین است آن "پیمانی"

که در نخستین بامداد خلقت با خدا بستیم ،

و"خلافت" او را در زمین تعهد کردیم .

ما برای همین "هبوط " کردیم ،

و این چنین است که به سوی او باز می گردیم .

 

                                             (استاد شریعتی)

/ 0 نظر / 2 بازدید